Primăria Bordești angajează un asistent medical comunitar

0
413

Primăria Comunei Bordeşti are nevoie de un asistent medical comunitar debutant la Compartimentul asistenţă socială. Pentru ocuparea acestui post vacant se organizează concurs, doritorii având de îndeplinit câteva condiții specifice: diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997; certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali; aviz de liberă practică; adeverință că sunt cu cotizația de membru la zi și nu au abateri de la Codul de etică și deontologie profesională. Nu se solicită vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs este 21 martie. Pe 29 martie este programată proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Relații suplimentare, la sediul Primăria Comunei Bordeşti, telefon: 0237/254.100, interior 16, sau e-mail primariabordesti@yahoo.com.