Multe posturi vacante scoase la concurs la DGASPC Vrancea

0
913

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

• 1 post Psiholog principal /S – Birou Asistență Maternală – SMCPTF – DPC
Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog principal;
o fără condiții de vechime;

• 1 post Psiholog practicant/S – Birou Asistentă Maternală – SMCPTF – DPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;
o fără condiții de vechime;

• 3 posturi Asistent social practicant /S – Birou Asistentă Maternală – SMCPTF – DPC.
Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social practicant;
o fără condiții de vechime;

• 1 post Asistent social practicant IS – Compartiment Plasament la Persoană / Familie-SMCPTF – DPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social practicant;
o fără condiții de vechime;

• 1 post Asistent social practicant IS – Module Familiale Panciu – SMCPTR – DPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social practicant;
o fără condiții de vechime.

• 1 post Logoped IS – Centrul de Recuperare Copii cu Tulburări de Spectru Autist- CCSCD Focsani – SMCPTR – DPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie, psihopedagogie specială (logopedie);
o experiența în activitatea de recuperare a copilului cu dizabilități (în general) și a copilului cu autism (în special) constituie un avantaj;
o fără condiții de vechime;

• 1 post Kinetoterapeut IS – Centrul de Recuperare Copii cu Tulburări de Spectru Autist – CCSCD Focsani – SMCPTR – DPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență de specialitate;
o fără condiții de vechime.

• 1 post Psiholog practicant IS – Module Familiale Dumbrăveni – SMCPTR – DPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;
o fără condiții de vechime.

• 1 post Psiholog practicant IS – Module Familiale Panciu – SMCPTR – DPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;
o fără condiții de vechime..

• 1 post Psiholog practicant IS – CPRUCANERSTM – SIRU – DPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;
o fără condiții de vechime.

• 1 post Inspector de specialitate gr. IA IS – BMCSSR cu ONG – DJCRP. Cerințe specifice postului:
o studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență;
o vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.

• 1 post Auditor Intern IA IS – Compartiment Audit – Structura Indep. DGASPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
o vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de auditor intern;

• 1 post Psiholog specialist IS – Birou Adopții – Structura Indep. DGASPC. Cerințe specifice postului:
o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
o aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog specialist;
o fără condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 20 mai 2019, ora 12:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor;
  • 30 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 05 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, telefon: 0237/230.789, interior 21.