Veniturile obţinute din meditaţii acordate în particular sunt venituri impozabile

0
361

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea  aduce în atenţia persoanelor fizice, care acordă sau intenţionează să acorde meditaţii în particular, că acestea reprezintă venituri impozabile şi, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activităţi independente.

În cazul în care persoanele fizice intenţionează să realizeze sau realizează deja  în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditaţii au obligaţia  să solicite Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea, înregistrarea şi autorizarea funcţionării în condiţiile OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior înregistrării, în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, persoanele fizice au obligaţia de a depune la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). Prin intermediul Declaraţiei Unice, contribuabilii îşi exercită şi opţiunea privind determinarea venitului net anual fie pe baza normelor de venit sau în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. În cazul normelor de venit, impozitul este de 10% asupra normei de venit. La nivelul judeţului Vrancea, normele de venit pentru aceste activităţi pentru anul 2023 pot fi consultate accesând link-ul:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2023/Vrancea2023.pdf .

În declarația unică, contribuabilul va completa Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate şi o va depune la organul fiscal până la data de 25 mai, inclusiv, a fiecărui an. În situaţia în care contribuabilul a optat pentru stabilirea venitului net anual din activităţi independente, în sistem real, venitul net din activităţi independente se determină pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. Contribuabilul are obligaţia estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent și a stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declarației unice – Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului de realizare a venitului, precum şi a stabilirii impozitului anual datorat prin completarea în mod corespunzător a declarației unice – Capitolul I – Date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. Pentru veniturile realizate din activităţi independente, contribuabilul datorează şi contribuţia de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii Declaraţiei Unice.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente  datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocieri cu persoane juridice, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară. Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin consultarea Ghidului privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute din meditaţii acordate  disponibil pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa :

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_meditatii_2023.pdf

(Compartiment de comunicare, AJFP Vrancea)