Un magistrat de la Judecătoria Focșani are de soluționat 1.500 de dosare pe an

0
529

În anul 2019, la Judecătoria Focşani au fost rulate un număr total de 29.584 dosare, din care 23.031 dosare civile şi 6.553 dosare penale, cel mai mare număr de dosare rulate în ultimii 6 ani. Din acest total, un număr de 9819 dosare (8150 civile şi 1669 penale) reprezintă stocul de cauze existent la începutul anului 2019, iar restul de 19.765 dosare sunt cauze nou intrate în cursul întregului an. Ponderea dosarelor nou înregistrate în anul 2019 este de 75,29 % dosare civile şi 24,71% dosare penale.

Activitatea judecătorului de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Focșani, s-a concretizat în soluționarea unui 374 sesizări în cursul anului de referință și audierea a 297 persoane private de libertate (anexa nr. 6). Raportat la numărul magistraţilor, încărcătura pe fiecare judecător a fost în medie 1549 dosare (faţă de 1350,1 dosare, iar încărcătura pe fiecare grefier a fost în medie de 968 dosare, cu mult peste mediile de 686 dosare și, respectiv de 331 dosare stabilite prin Programul pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe, pentru grefieri. În ceea ce priveşte activitatea instanţei din perspectiva indicatorilor de performanţă a eficienţei activităţii instanţelor, la nivelul anului 2018, Judecătoria Focșani a fost „EFICIENTĂ”, din punct de vedere al gradului general de eficienţă. Din totalul de 18786 hotărâri pronunțate în anul 2019 la nivelul Judecătoriei Focșani, au fost atacate cu apel/recurs un număr de 2210 hotărâri, reprezentând o pondere a atacabilitătii de 11,76 %. Astfel, la Secția civilă s-au atacat 1679 hotărâri civile dintr-un total de 14052 hotărâri pronunțate (rezultând o pondere a atacabilității de 11,95%). La Sectia penală, s-au atacat 531 hotărâri penale dintr-un total de 4734 hotărâri pronunțate (rezultând o pondere a atacabilitătii de 11,22%). Pe cale de consecință, înseamnă că un procent de circa 88,24% din hotărâri sunt, în principiu, de natură să mulțumească petenții care au apelat la justiție, fie pentru ca li s-a răspuns in mod corect si potrivit așteptărilor lor subiective problemei de drept dedusa judecății, fie că argumentarea â instanței i-a convins de corectitudinea soluției. Din numărul total de hotărâri pronunțate s-au desființat ori modificat în căile de atac un număr de 608 hotărâri, rezultând astfel un indice de casare sau modificare de 3,24 %, raportat la numărul hotărârilor pronunțate. La Sectia civilă s-au pronunțat 14052 hotărâri civile şi s-au casat/modificat un număr de 518 hotărâri, rezultând un indice de casare de 3,69 %. La Sectia penală, s-au pronunțat 4734 hotărâri şi s-au casat/modificat 90 hotărâri, rezultând un indice de casare de 1,90%. (Judecătoria Focșani)