FOTO Unirea Principatelor Române, marcată și la Centrul de Tineret Focșani

0
407

În data de 23 Ianuarie 2020, la Centrul de Tineret Focșani s-a desfășurat proiectul de tineret ”Mica Unire, mare… ”. Activităţile acestui proiect au fost de marcare a unui eveniment de importanță nationala, Unirea de la 24 Ianuarie 1859 a Principatelor Romane sub domnia lui Cuza, proiectul fiind realizat în colaborare cu Muzeul Vrancei–Mausoleul Mărăşeşti. Despre semnificația și importanța Zilei de 24 Ianuarie 1859 precum și evocarea personalității lui Al.I.Cuza le-au vorbit tinerilor participanți, doamna muzeograf Emilia Atanasiu si domnul Eduard Lambrino, cel care pe data de 24 Ianuarie 2020 își lansează cartea ”Nicolae N.Săveanu ”, publicată la Editura ”Salonul Literar”.

Astfel, tinerii au aflat de la doamna muzeograf că Mica Unire, așa cum a fost ea numită în istorie, a avut un rol hotărâtor în istoria noastră fără de care unirea de la 1 decembrie 1918 nu ar fi fost posibilă. În același timp nu trebuie să uite nicicând să fie mândri de faptul că sunt vrânceni. Focșaniul a jucat un rol important în istoria noastră, aici functionând Comisia centrală ce avea rolul de a pregăti legile, precum și Curtea de Casație comuna a Principalelor Unite. Mai mult, la un moment dat s-a discutat despre posibilitatea ca Focșaniul să devină capitala tării. Evident a fost evocată și personalitatea lui Al. I. Cuza, domnul Unirii, cel care devine domn al Moldovei pe 5 ianuarie 1859, iar pe 24 ianuarie domn al Tării Românești și care în drumul său de la Iași la București a făcut un scurt poapas la Focșani. Se spune că domnul Cuza a avut aici parte de cea mai frumoasă primire. În timpul domniei sale s-au înfăptuit reforme în domeniul politic, economic, cultural, legislativ, administrativ, agrar etc. În timpul domniei sale a fost adoptat Codul penal și Codul Civil, învățământul primar de 4 clase devine obligatoriu, este desființată claca și vor fi împroprietăriti țăranii, are loc secularizarea averilor mânăstiresti. O atenție deosebită va acorda Armatei Romane ce o va reorganiza pe baze moderne. În septembrie 1863, într-un cadru festiv, pe Câmpia de la Cotroceni vor fi înmânate noile steaguri de luptă în culorile rosu, galben și albastru pe care erau scrise cu fir auriu HONOR ET PATRIA, precum și numărul și numele unității. La 11 februarie 1866 Cuza, trădat fiind, este nevoit să semneze actul de abdicarea după care va părăsi tara stabilindu-se la Viena. Se spune ca înainte de a pleca din București, Cuza ar fi afirmat „Să dea Domnul să-i fie tarii mai bine fără mine, decât cu mine. Trăiască România! Al. I. Cuza încetează din viată la 15 mai 1873, sub privirile soției și ale medicilor, la hotelul Europa din Heidelberg, Germania. Rămăsitele sale au fost aduse în tară la Ruginoasa pentru ca mai apoi să-și găsească somnul de veci în biserica Trei Ierarhi din Iași.

În același timp, invitatul de onoare, domnul Lambrino a anunțat publicarea oficiala a cărții domniei sale, intitulată ”Nicolae N.Săveanu ”, publicată la Editura ”Salonul Literar”. Cu această ocazie, domnia sa ne-a spus câteva cuvinte despre omul Nicolae Săveanu născut la Bârlad, omul politic și realizările acestuia în județul Putna. Dacă de numele lui Gheorghe Pastia se leagă două clădiri celebre din Focșani – Teatrul și Ateneul, de cel al lui Duiliu Zamfirescu, biblioteca județeană din orașul nostru, puțin știu că de numele lui Nicolae Săveanu se leagă, de asemenea, două clădiri celebre devenite evident monument istoric. Este vorba de clădirea Tribunalului și clădirea Palatului administrativ, fosta Prefectură. În ceea ce privește cariera acestuia, a fost Prefect al județului Putna, a făcut parte din Senat, președinte al Camerei Deputaților, cel care va reuși ca în numai 2 ani să ridice 50 de școli în mediul rural. Nicolae Săveanu moare la București în 1952. La proiectul de tineret ”Mica Unire, mare… ” organizat de Centrul de Tineret Focsani au participat 56 de tineri si profesori de la C.T. „I.Mincu”, C.N. “Al.I.Cuza” și tineri de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. (DJST Vrancea)