Primăriile pot împrumuta aproape 100.000 de euro să finalizeze proiectele cu fonduri europene

0
487

Săptămâna trecută a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013.

Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 404/409/2016, pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 mai 2016, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei, în baza prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de maximum 5 milioane euro, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora, pentru care au fost încheiate acte adiţionale cu termen de finalizare până cel târziu la data de 30 iunie 2016.

 Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor depune pentru contractarea împrumuturilor până la data de 15 mai 2016 în 2 exemplare, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, următoarele documente:

 1. a)cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 din ordin;
 2. b)calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 din ordin;
 3. c)situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;
 4. d)declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ – teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;
 5. e)hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8;
 6. f)declaraţia/declaraţiile privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;
 7. g)adresa prevăzută la art. 2 alin. (3), transmisă de liderul de parteneriat/asociaţia de dezvoltare intercomunitară, dacă este cazul;
 8. h)situaţia privind valoarea proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;
 9. i)declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind utilizarea sumelor solicitate în scopul pentru care se contractează împrumutul, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;
 10. j)adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut şi codurile IBAN ale acestora.

Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoţite de documentele menţionate, în ordinea depunerii acestora de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

După verificare, un exemplar al documentelor menţionate se transmite de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, în ordinea primirii şi înregistrării acestora, cu adresă de înaintare pentru fiecare cerere în parte, în Ministerului Finanţelor Publice – Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică, prin registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

 Reamintim că rambursarea împrumuturilor contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, la soldul împrumutului, cu convenţia „număr de zile calendaristice/360”. Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul de plată anexat la convenţia de împrumut.

Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei , respectiv 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

 Dobânda pentru fiecare zi de întârziere se calculează prin aplicarea ratei la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere”, potrivit Administraţiei Finanţelor Publice Vrancea.


Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!


Administrare și Mentenanță Site-uri de Prezentare și Magazin Online></a>

<!-- /96038750/Vrancea24/Billboard -->
<div id='div-gpt-ad-1674821856114-0' style='min-width: 300px; min-height: 90px;'>
 <script>
  googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1674821856114-0'); });
 </script>
</div></div>    </div>

    <footer>
      <!-- post pagination -->      <!-- review -->
      <div class=
Articolul precedentFocșănenii care abandonează câinii adoptați de la padoc, amenzi de 3.000 de lei
Articolul următorMirela Bîznă PMP – ”E o joacă să intru în competiție cu adversarii politici propuși pentru Primăria Focșani”