Primăria Vidra angajează un asistent medical școlar

0
213

Primăria Comunei Vidra vrea să angajeze un asistent medical școlar. La concursul ce se va organiza în această lună se pot înscrie cei care îndeplinesc următoarele condiții specifice: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii de Guvern nr. 797/1997; membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu. Nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 19 aprilie. Concursul va avea loc pe 26 aprilie: la ora 10:00 va fi proba scrisă, la ora 14:00 interviul. Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Comunei Vidra, Str. Unirii nr. 12, tel.: 0237/673.337, e-mail primarie@primariavidravn.ro. (foto: Primăria Vidra)