AcasăActualitatePostul lui Mihai Copaci de la Casa de Asigurări de Sănătate, scos...

Postul lui Mihai Copaci de la Casa de Asigurări de Sănătate, scos la concurs

După ce conducerea Casei Naționale pentru Asigurări de Sănătate a eșuat în tentativa de a-l demite pe Mihai Copaci de la șefia CAS Vrancea, acesta din urmă adresându-se instanței, acum Bucureștiul organizează concurs pentru postul său, dar și pentru instituțiile similare de la Galați și Brăila.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de conducere, de preşedinte-director general la C.A.S. Vrancea, pe data de 9 noiembrie, când va avea loc proba scrisă, ziua când va avea loc proba interviului urmând să fie anunțată ulterior. Doritorii își pot depune dosarele până pe 29 octombrie, la ora 17.00.

„Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• pregătire de bază: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (copie legalizată);
• pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/ specializări/competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte – copii legalizate);
• vechime în specialitate: minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
• activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 5 ani;
• candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
• candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
• candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate”, se arată în regulamentul de concurs.

ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -

Cele mai citite

Postul lui Mihai Copaci de la Casa de Asigurări de Sănătate, scos la concurs

După ce conducerea Casei Naționale pentru Asigurări de Sănătate a eșuat în tentativa de a-l demite pe Mihai Copaci de la șefia CAS Vrancea, acesta din urmă adresându-se instanței, acum Bucureștiul organizează concurs pentru postul său, dar și pentru instituțiile similare de la Galați și Brăila.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de conducere, de preşedinte-director general la C.A.S. Vrancea, pe data de 9 noiembrie, când va avea loc proba scrisă, ziua când va avea loc proba interviului urmând să fie anunțată ulterior. Doritorii își pot depune dosarele până pe 29 octombrie, la ora 17.00.

„Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• pregătire de bază: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (copie legalizată);
• pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/ specializări/competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte – copii legalizate);
• vechime în specialitate: minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
• activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 5 ani;
• candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
• candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
• candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate”, se arată în regulamentul de concurs.

ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -

Cele mai citite

Abonare Vrancea24.ro OK Mai Tarziu