Lucrări neavizate și neautorizate la monumentul istoric ”Casa Apostu” din orașul Odobești

0
369

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a formulat plângere împotriva soluției de clasare pronunțată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, în dosarul având ca obiect infracțiunea de executare de lucrări fără autorizație de construire la monumentul istoric cod LMI-VN-II-m-B-06532 – Casa Apostu din orașul Odobești, str. Libertății, nr. 51,

Urmare a controlului efectuat în luna octombrie 2019 de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea la monumentul istoric cod LMI-VN-II-m-B-06532 – Casa Apostu din orașul Odobești, str. Libertății, nr. 51, s-a constatat că proprietarii monumentului istoric efectuau intervenții la monumentul istoric fără avizul specific prevăzut de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și fără autorizație de construire conform Legii nr. 50/1991. Cu această ocazie, agenții constatatori ai Direcției Județene pentru Cultură Vrancea au aplicat sancțiunea contravențională a amenzii în valoare de 10.000 lei pentru executarea fără aviz a intervențiilor la monumentul istoric, potrivit prevederilor art. 55, alin. 1, lit. a și art. 55. alin. 2 din Legea nr. 422/2001. De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a dispus sistarea lucrărilor, a sesizat Primăria Orașului Odobesti, Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea și Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, care a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de executare fără autorizație de construire sau desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 50/1991, faptă prevăzută de art. 24 alin. 1 lit. a) din Legea 50/1991.

Urmare a analizei situației de fapt, organul de cercetare penală a considerat că se află în situația cazului de împiedicare a punerii în mișcare sau de exercitare a acțiuniii penale  prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. b) Teza II Cod procedură penală (fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege). Însă, argumentele prezentate de organul de cercetare penală în motivarea propunerii de clasare s-au bazat, aproape în totalitate, pe declarațiile persoanelor audiate în cauză, neexistând un echilibru între declarațiile persoanelor audiate și mijloacele de probă depuse de Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, fapt ce a condus la formularea plângerii împotriva soluției de clasare.

Pe această cale, în scopul prevenirii unor situații similare solicităm, pe de o parte, proprietarilor și administratorilor monumentelor istorice, dar și autorităților locale – primarilor și consiliilor locale – să asigure respectarea obligațiilor ce le revin, precum și îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și de Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, după cum urmează:

  • Proprietarii și administratorii monumentelor istorice sunt obligați să întrețină monumentul istoric, să sigure paza, integritatea și protecția, să ia măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a monumentului istoric în condițiile Legii nr. 422/2001. Principalele obligații ale proprietarilor de monumente istorice sunt prevăzute în Legea nr. 422/2001 la art. 36, alin. 1, lit. a-m.
  • Autoritățile administrației publice locale au ca atribuție includerea în structura aparatului propriu a compartimentelor specializate sau, după caz, a posturilor ori sarcinilor de serviciu în domeniul protejării monumentelor istorice. Principalele atribuții ale autorităților administrației publice locale sunt prevăzute în Legea nr. 422/2001 la art. 45, alin.1, lit. a-h.
  • Primarii au ca atribuție verificarea existenței tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice și conformitatea autorizației cu prevederile acestora. Principalele atribuții specifice ale primarilor sunt prevăzute în Legea nr. 422/2001 la art. 47, lit. a-f.
  • De asemenea, primarii și autoritățile administrației publice locale au ca obligație urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și aplicarea de sancțiuni, precum și obligația de a organiza și de a efectua permanent acțiuni de control vizând executarea lucrărilor de construcții cu respectarea prevederilor autorizațiilor de construire/desființare și a proiectelor tehnice, potrivit prevederilor art. 27, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 și ale art. 72, alin. (1), lit. c din Ordinul MDRL nr. 839/2009. (Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea)