Important: până când se plătesc datoriile la Fisc

0
88

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că pentru luna decembrie 2017 termenul limită pentru declararea şi achitarea creanţelor fiscale este joi, 21 decembrie. În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadentei recomandăm contribuabililor utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor. Contribuabilii care nu deţin un certificat digital şi nu pot depune declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale.

De   asemenea, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de plată/încasare, respectiv pentru evitarea aglomeraţiei la ghişeele de la unităţile Trezoreriei Statului, rugăm contribuabilii să efectueze achitarea obligaţiilor fiscale şi prin intermediul unităţile bancare. Baza legală o reprezintă prevederile art. 155 aliniat (2) din Codul de procedură fiscală care stipulează următoarele” Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie”. (sursa: Compartimentul comunicare al AJFP Vrancea)