Concursul pentru postul de manager al Spitalului Panciu va avea loc după Revelion

0
174

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Panciu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de manager persoană fizică, durată determinată de trei ani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completăr ile ulterioare, şi Ordinul M.S. nr. 1.520 din 22 decembrie 2016. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi H.G. nr. 286/2011. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orăşenesc Panciu, str. Nicolae Titulescu nr. 99, Panciu, în perioada 29.12.2017 – 05.01.2018, desfășurându-se în două etape: 

  • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data 29.12.2017, etapă eliminatorie;
  • probă interviu de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul Spitalului Oraşului Panciu pe baza temelor – cadru, în data de 05.01,2018, ora 10.00 (probă unică).

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul Spitalului, Compartiment R.U.N.O.S., până la data de 15.12.2017, ora 16.00. În data de 07.12.2017, începând cu ora 14.00, candidații vor efectua o vizită la Spitalul Orășenesc Panciu, sub îndrumarea directorului medical.

Pe data de 30 iunie a.c., lui Nicolai Mărăscu i-a expirat contractul de manager al spitalului. Din cauza unor neînțelegeri cu primarul Iulian Nica, nu s-a organizat concurs în timp util iar Mărăscu a fost nevoit să se retragă la pensie. Primăria Panciu l-a numit, atunci, pe Silviu Tacu, inspector de specialitate în cadrul administrației locale, să ocupe interimar postul de manager. Dacă se va înscrie la concurs, Silviu Tacu ar avea prima șansă să ocupe acest post.