GAL Siretul Verde – Apel de selecție MĂSURA M5/6A „Investiții în activități non-agricole”- FONDURI FEADR

0
243

GAL Siretul Verde – Apel de selecție MĂSURA M5/6A  „Investiții în activități non-agricole”-  FONDURI FEADR

– versiune simplificată-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 5/6A – 1/2023

Data lansării apelului de selecție: 27.04.2022

Data limită de depunere a proiectelor: Depunerea proiectelor se realizează continuu cu selecție lunară, până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile.

Beneficiari eligibili:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER pentru prima dată (start-ups). Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin (start-ups);
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
  • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul LEADER;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • Întreprinderi sociale;
  • Cooperative.

Fondul nerambursabil FEADR total disponibil/măsură: 132,272.63 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 132,272.63 euro.

Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-agricole intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Important!

Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025, termenul de depunere a ultimei cereri de plată fiind 30.09.2025.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M 5/6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M5/6A poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

REPREZENTANT LEGAL,

ADRIAN CĂTĂLIN BACIU