Fonduri pentru afacerile mici din mediul rural – 50.000 sau 70.000 euro, fără cofinanţare

0
584

Micii fermieri şi IMM-urile din mediul rural pot depune, începând din 28 iulie, proiecte pentru accesarea fondurilor nerambursabile destinate micilor afaceri. Una din măsurile lansate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) sprijină cu 50.000 sau 70.000 de euro, fără cofinanţare, diversificarea afacerilor din mediul rural.

50.000 sau 70.000 de euro, fară contribuţie proprie
Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
SPRIJINUL NERAMBURSABIL
va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.
va fi în valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub‐măsură sunt:
– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
– Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
– Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start‐ups).

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:
prima tranşă ‐70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare
a doua tranşă ‐ 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.

Exemple de afaceri care pot primir sprijin financiar de 50.000 sau 70.000, fără contribuţie proprie:
– Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
– Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).
– Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare și servicii de alimentație publică);
– Servicii (ex: medicale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc).
Perioada în care se pot depune proiecte: 28 iulie – 30 noiembrie 2016
Sursa: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

Citeste si: Fonduri până la 200.000 euro pentru afaceri la sate; cofinanţare între 10% și 30%