Fonduri până la 200.000 euro pentru afaceri la sate; cofinanţare între 10% și 30%

0
627

Fermieri şi IMM-urile din spaţiul rural pot depune, începând din 28 iulie, proiecte pentru dezvoltarea afacerilor în domenii ca producerea şi comercializarea produselor neagricole, activităţi meşteşugăreşti, furnizarea de servicii (medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparaţii maşini, consultanţă, contabilitate, juridice, tehnologia informaţiei şi servicii informatice), unităţi de primire turistică tip agro‐turistic, activităţi de agrement, fabricare de peleţi şi brichete, etc.

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
BENEFICIARII:
– Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
– Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
– Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectuluiFFS600
• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL (intensitatea sprijinului)
Sprijinul public nerambursabil:
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:
‐ pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare şi agro‐turism;
‐ pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.
Pentru fermieri intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, în cazul în care aceștia sunt:
a) persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA /ANSVSA / Registrul agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de Finantare și solicitantul a obținut venit brut din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit brut în anul precent depunerii Cererii de Finanțare;
b) persoane juridice ‐ micro întreprinderi și întreprinderi mici care desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole), înregistrate în registrul APIA /ANSVSA / Registrul agricol cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de Finanțare și solicitantul a obținut venituri din exploatare, din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare în anul precent depunerii Cererii de Finanțare.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:
Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
‐ fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
‐ fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
‐ activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
‐ industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
‐ fabricare produse electrice, electronice;
Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
Investiţii legate de furnizarea de servicii:
‐ servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
‐ servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
‐ servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
‐ activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
‐ servicii tehnice, administrative, etc.
Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro‐turistic, proiecte de activităţi de agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare)
Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa sub‐măsurii 6.4):
a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate
Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
– Ambulanță umană;
– Autospecială pentru salubrizare;
– Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
– Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu ‐ exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)
– Mașină de măturat carosabilul;
– Auto betonieră;
– Autovidanjă;
– Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea anumitor condiţii.

Sursa: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

Citeste si: Fonduri pentru afacerile mici din mediul rural – 50.000 sau 70.000 euro, fără cofinanţare