Cum se va derula miercuri concursul pentru funcțiile de directori din școli

0
328

Inspectoratul Şcolar Vrancea anunţă că miercuri, 12 octombrie, în intervalul orar 10.00-12.00, se va susţine concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director  adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Vrancea

Proba scrisă va avea loc în Centrul special de concurs Liceul Tehnologic  „G.G. Longinescu” Focşani.

Listele candidaţilor, cu repartizarea pe săli,  vor fi afişate marţi  la avizierul Centrului special de  concurs

„Accesul candidaţilor în centrul de concurs va fi permis în intervalul orar 9.00 – 9.30, legitimarea  făcându-se pe baza buletinului/cărţii de identitate sau paşaport/permis de conducere. Proba se desfăşoară începând cu ora 10.00 şi durează 120 de minute. Evaluarea testului grilă se face de către membrii comisiei de concurs în aceeşi zi, după  expirarea duratei maxime de rezolvare a testului, în prezenţa candidatului, şi a 2 martori aleşi succesiv dintre candidaţi. Punctajul obţinut pe baza evaluării va fi asumat prin semnătură de candidat şi membrii  comisiei de concurs de la unitatea pentru care candidează şi cei doi martori din sala de concurs. Conducerile şcolilor vor anunţa toţi membrii comisiei de concurs, inclusiv vei doi membri reprezentanţi ai autorităţilor publice locale să fie prezenţi la ora 11.00 la Centru special de concurs pentru evaluarea candidatului”, se arată în comunicarea ISJ Vrancea.

Calendar concurs

12 octombrie – Proba scrisă la nivel naţional;
17 octombrie – 17 noiembrie – Interviul şi evaluarea CV–ului;
18 noiembrie – Afişarea rezultatelor concursului;
21–23 noiembrie – Depunerea contestaţiilor;
24 noiembrie – 9 decembrie 2016 – Afişarea rezultatelor finale;
16 decembrie  2016 – Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor
finale şi transmiterea acestora la minister.