Autoritățile trebuie să asigure condiții pentru sacrificarea și comercializarea mieilor

0
798
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a stabilit modalitățile și condițiile de sacrificare a mieilor în perioada premergătoare Sfintelor Sărbători de Paști. Reglementările vizează toate târgurile de animale, piețele agro-alimentare, abatoarele și centrele de sacrificare cu activitate temporară, unitățile de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală, precum și unitățile de vânzare cu amănuntul și unitățile de alimentație publică. „Sacrificarea mieilor se va realiza în unități de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de ovine și care sunt publicate pe site-ul ANSVSA, sau în puncte de tăiere locale, care vor fi autorizate să funcționeze pe o perioadă determinată, sub supraveghere sanitară veterinară. Carnea și organele de miel sunt admise pentru consumul public numai dacă sunt însoțite de un certificat de sănătate publică veterinară și poartă marca de sănătate”, se menționează într-un comunicat al ANSVSA.
Potrivit ANSVSA, carnea de miel sau ied rezultată în urma sacrificărilor în spațiile/locurile amenajate temporar va fi marcată cu marcă de sănătate de formă rotundă, cu un diametru de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul județului, urmat de codul numeric acordat de DSVSA județeană. Punctele de tăiere locale sunt avizate să funcționeze în perioada 14 aprilie — 3 mai 2016. Autoritățile locale care vor să organizeze, în localitățile pe care le conduc, puncte de tăiere locale, pot solicita în aceste perioade un aviz din partea Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene.
„Spațiile avizate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie amenajate corespunzător și să asigure: locuri special amenajate pentru sacrificarea animalelor, separate fizic de cumpărători, pentru a nu le produce disconfort; spații special amenajate pentru cazarea animalelor și cu posibilități de adăpare și furajare a acestora; sistem de alimentare cu apă potabilă rece și caldă; facilități de colectare și stocare în vederea dirijării la unități de neutralizare a sângelui și subproduselor necomestibile rezultate din sacrificarea animalelor; facilități de colectare a materialelor cu risc specific, rezultate în urma sacrificărilor și de dirijare a acestora la unități de neutralizare”, mai anunță ANSVSA. Acestea se vor amenaja dacă există solicitări până la data de 8 aprilie, ținându-se cont de o serie de aspecte: distanțele mari față de abatoarele autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare; numărul mare de miei destinați sacrificării în această perioadă, care trebuie să fie peste capacitatea de sacrificare proiectată a abatoarelor autorizate sanitar veterinar din vecinătate; asigurarea la nivel local a numărului suficient de personal sanitar veterinar permanent care să realizeze controlul ante-mortem și post-mortem al animalelor și care să poată dispune măsuri în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislației în vigoare”, ne-a precizat dr. Necula Botezatu, directorul executiv al DSVSA Vrancea.
Carnea provenită din sacrificările efectuate în locurile special amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor va fi comercializată direct consumatorului final, imediat după sacrificare, examinare și marcare, și nu poate fi livrată către alte unități din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar. Cu ocazia controalelor, vor fi verificate și aspectele privind respectarea temperaturilor pe timpul transportului (în stare refrigerată sau congelată) și a condițiilor de depozitare și comercializare. Nu în ultimul rând, vânzătorii animalelor sacrificate trebuie să prezinte crotaliile, certificatele de sănătate și celelalte documente legale necesare.