Aproape 1500 de apartamente din Vrancea vor fi reabilitate termic. Nici măcar unul în Focşani

0
352

Ministerul Dezvoltării Regionale a alocat pe 6 noiembrie suma de 50 de milioane de lei pentru Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015. Vrancea figurează în acest program cu 1449 de locuințe care vor fi rehabilitate termic, după cum urmează: Adjud-72 apartamente, Cîmpineanca-92, Mărășești-100 și Panciu, cu nu mai puțin de 1185 de apartamente. După cum se vede, municipiul Focșani nu figurează cu niciun apartament care va fi reabilitat termic, ceea ce este o notă proastă pentru administrația acestui oraș.

CÂT COSTĂ REABILITAREA TERMICĂ
Asociaţia de locatari plăteşte 20% din costul total al lucrărilor de reabilitare. Restul de 80% este asigurat de la bugetul de stat şi cel local.
Procentul de 20% din totalul lucrării de reabilitare se împarte între toţi proprietarii, fiecăruia revenindu-i o cotă parte în funcţie de cota parte indiviză ce revine fiecărui proprietar.
În cazul în care asociaţia, unul sau mai mulţi proprietari nu îşi pot achita partea ce le revine, primăria locală poate prelua parţial sau integral costurile şi poate decide modul în care se va recupera ulterior suma de bani.
80% din costul reabilitării termice este asigurat astfel:

50% de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

30% de la bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.