APIA așteaptă cererile de plată pentru rambursarea subvenției la motorina utilizată la lucrările agricole din trimestrul IV 2019

0
191

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, până la data de 31 ianuarie 2020 inclusiv, se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2019 (trim. IV al anului 2019). Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,8959 lei/litru. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul
de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma “conform
cu originalul”. (comunicat APIA)