Amendă record dată de Garda de Mediu Vrancea: 100.000 lei

0
380

Garda de Mediu Vrancea a dat în ultimele 3 luni amenzi de peste 100.000 de euro, în cadrul acţiunilor de control pe care le-a desfăşurat ca urmare a sesizărilor privind calitatea aerului, deversari de ape uzate menajere, activitati in arii protejate sau depasiri ale nivelului de zgomot. O firmă a încasat o amendă record, de 100.000 lei:

Comunicat de presă privind activitatea Garzii Nationale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea pe trimestrul al II-lea 2016
In perioada 01.04 – 30.06.2016, Garda Nationala de Mediu – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea a efectuat un numar total de 293 inspectii, dintre care 127 inspectii planificate, conform planului anual de controale si un numar de 166 inspectii neplanificate.
Cele mai multe inspectii neplanificate (54) au fost dispuse de catre Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu. O pondere insemnata in activitatea de control desfasurata a avut-o si rezolvarea celor 34 de sesizari/reclamatii si care au vizat aspecte privind calitatea aerului, deversari de ape uzate menajere, activitati in arii protejate sau depasiri ale nivelului de zgomot. Au mai fost efectuate 23 controale cu alte autoritati, 11 pentru identificarea unor obiectivelor noi si 9 controale pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare.
Principalele neconformitati constatate la agentii economici din judetul Vrancea au fost: nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu, nerealizarea in totalitate si la termen a masurilor stabilite in timpul controalelor anterioare; nepunerea la dispozitia organelor de control a documentelor solicitate; desfasurarea activitatii fara solicitarea si obtinerea actelor de reglementare; lipsa evidentei gestiunii deseurilor sau a formularelor de incarcare/descarcare deseuri.
Pentru deficientele constatate au fost aplicate un numar de 29 sanctiuni contraventionale, dintre care 17 amenzi contraventionale cu o valoare totala de 488.000 lei si 12 avertismente.
Cea mai mare sanctiune aplicata de comisarii Garzii Nationale de Mediu – S.C.J. Vrancea a fost in valoare de 100.000 lei si a fost data unei societati comerciale, pentru nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu.
Precizam ca in cursul acestei perioade, nu au fost inregistrate poluari accidentale sau incidente care sa afecteze grav factorii de mediu (apa, aer, sol).
Comisar Şef
ing. Aurel Cristian