Zeci de angajări temporare la DSP Vrancea

0
936

Direcția de Sănătate Publică a Județului Vrancea cu sediul în Focșani, Bulevardul Gării nr. 14, angajează personal contractual, cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maxim 6 luni, după cum urmează:

Compartiment supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile
– 4 posturi medic specialist epidemiologie
Condiții specifice: diploma de licență, certificat de medic specialist epidemiologie, certificat de membru al Colegiului Medicilor;
– 2 posturi asistent medical gradul principal specialitatea igienă și sănătate publică
Condiții specifice: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă și sănătate publică, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă și certificat de specializare (igienă și sănătate publică) conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 613/2013 sau Ordinului Ministrului Sănătății nr. 942/2017, adeverință de asistent medical principal în specialitatea igienă și sănătate publică, certificat de membru al OAMGMAMR vizat la zi;
– 14 posturi asistent medical debutant, specialitatea igienă și sănătate publică sau generalist
Condiții specifice: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă și sănătate publică
sau diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 – asistent generalist;
– 1 post asistent medical debutant specialitatea farmacie
Condiții specifice: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă specialitatea farmacie
Laborator de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
– 1 post chimist principal
Condiții specifice: diplomă de licență în specialitate, adeverință/ certificat de confirmare în gradul principal eliberat de Ministerul Sănătății, certificat de membru al O.B.B.C.S.S.R, autorizație de liberă practică
– 1 post biochimist specialist
Condiții specifice: diplomă de licență în specialitate, adeverință/ certificat de confirmare în gradul specialist eliberat de Ministerul Sănătății, certificat de membru al O.B.B.C.S.S.R, autorizație de liberă practică
– 1 post asistent medical principal specialitatea laborator
Condiții specifice: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea laborator, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă și certificat de specializare (laborator) conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 613/2013 sau Ordinului Ministrului Sănătății nr. 942/2017, adeverință de grad principal specialitatea laborator, certificat de membru al OAMGMAMR vizat la zi

–  2 posturi asistent medical specialitatea laborator
Condiții specifice: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea laborator, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă și certificat de specializare (laborator) conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 613/2013 sau Ordinului Ministrului Sănătății nr. 942/2017, minimum 6 luni vechime ca asistent medical specialitatea laborator, certificat de membru al OAMGMAMR vizat la zi.
Laborator de diagnostic și investigare în sănătate publică- chimie sanitară/toxicologie:
– 1 post chimist specialist
Condiții specifice: diplomă de licență în specialitate, adeverință/ certificat de confirmare în gradul specialist eliberat de Ministerul Sănătății, certificat de membru al O.B.B.C.S.S.R, autorizație de liberă practică
Compartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă
– 2 posturi medic specialist igienă
Condiții specifice: diploma de licență, certificat de medic specialist igienă, certificat de membru al Colegiului Medicilor
– 13 posturi asistent medical debutant specialitatea igienă și sănătate publică sau generalist
Condiții specifice: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă și sănătate publică
sau diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 – asistent generalist.
Compartiment evaluare și promovare a sănătății
– 1 post referent de specialitate debutant.

Amănunte și informații suplimentare găsiți AICI și la telefon 0237/225979/330, e-mail
carmen.gheorgiu@aspvn.ro.