Vrei să devii pompier? Iată care sunt condițiile de admitere la Facultatea de Pompieri

0
1228

Pentru anul de învățământ 2020 – 2021, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la facultățile aparținând Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele:

  1. a) 40 de locuri (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecției socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații pentru construcții – pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;
  2. b) 13 locuri la Facultatea de Științe Juridice și Administrative (programul de studii „Drept”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;

Cererea-tip de înscriere se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, str. Dornișoarei  nr. 10, județul Vrancea, în perioada 17-27 iulie 2020, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Cererile de înscriere, precum şi depunerea documentelor pentru constituirea dosarelor de recrutare, se depun zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 08:00 – 16:00 și sâmbătă-duminică în intervalul orar 10:00-14:00 la structura de resurse umane a inspectoratului.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

  1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
  2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri;
  3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, str. Dornișoarei nr. 10, județul Vrancea, Serviciul Resurse Umane, tel. 0237/611212 (int.27111 sau 27113) sau pot consulta Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2020 disponibil la adresa de internet https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html sau http://www.isujvn.ro/ro-ro/49-prima-pagina/2712-anunt-privind-recrutarea-candidatilor-pentru-participarea-la-concursul-de-admitere-organizat-in-anul-2020-la-academia-de-politie-alexandru-ioan-cuza-pentru-locurile-alocate-inspectoratului-general-pentru-situatii-de-urgenta

Activitățile organizate în vederea recrutării candidaților vor fi desfășurate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a potențialelor îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 în rândul candidaților și a personalului implicat. (ISU Vrancea)