VIDEO Sancțiuni de peste un milion de lei pentru nerespectarea prevederilor legale la comercializarea băuturilor răcoritoare și a sucurilor și nectarurilor din fructe

0
193
În perioada 29.07 – 09.08.2019, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin organele sale teritoriale, a desfășurat o acțiune de control privind conformitatea și modul de etichetare, prezentare și publicitate a băuturilor răcoritoare, a sucurilor și nectarurilor de fructe. Controlul s-a desfășurat în toate județele țării și în Municipiul București, rezultând următoarele:
 • Au fost controlați 682 operatori economici (distribuitori, magazine, stații benzină și  producători), iar la un număr de 425 dintre aceștia (62,3%) au fost constatate deficiențe;
 • A fost verificată o cantitate de 652610 litri produse (47357 litri sucuri, 25103 litri nectaruri și 580150 litri băuturi răcoritoare), din care 75644 litri, reprezentând 11,6% din cantitatea controlată (1634 litri sucuri, 892 litri nectaruri și 73118 litri băuturi răcoritoare), nu se încadrau în prevederile legale în vigoare privind protecția consumatorilor.
Urmare a deficiențelor constatate, organele de control au dispus următoarele măsuri:
 • oprirea definitivă și retragerea de la comercializare a 29449 litri de băuturi răcoritoare, nectaruri și sucuri din fructe în valoare de circa 43353 lei care erau improprii consumului uman (produse depozitate în condiții improprii sau cu data durabilității minimale depășită);
 • oprirea temporară de la comercializare a 31767 litri de băuturi răcoritoare, nectaruri și sucuri din fructe în valoare de 92173 lei până la remedierea neconformităților constatate;
 • aplicarea de 463 sancțiuni contravenționale, din care 221 avertismente și 242 amenzi în valoare de 1012800 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor.

În cursul acțiunii de control s-au evidențiat o serie de abateri dintre care menționăm:
 • Ambalaje și etichete deteriorate
 • Comercializarea de produse în afara datei durabilității minimale
 • Lipsa elementelor de identificare și caracterizare
 • Neînscrierea denumirii sub care se  vinde produsul
 • Lipsa înscrierii termenului “cu îndulcitori”, deși aceștia erau menționați în lista ingredientelor
 • Înscrierea unor afirmații eronate, abuzive sau confuze
 • Lipsa înscrierii categoriei și a denumirii specifice sau codul numeric CE a aditivilor utilizați în fabricație
 • Lipsa înscrierii pe etichete a atenționării „poate afecta negativ activitatea copiilor și atenția acestora” în cazul menționării în lista ingredientelor a coloranților, înscriși în Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari
 • Înscrierea ilizibilă a datei durabilității minimale
 • Elementele de identificare – caracterizare netraduse în limba română
 • Informații înscrise cu caractere foarte mici, greu vizibile
 • Lipsa informațiilor privind denumirea și/ sau adresa sediului social al responsabilului privind informarea consumatorilor
 • Lipsă înscrierii declarației nutriționale
 • Nerespectarea condițiilor privind depozitarea și comercializarea băuturilor răcoritoare, a sucurilor și nectarurilor de fructe
 • Utilizarea unor practici comerciale înșelătoare: diferențe de preț între raft și casa de marcat, vânzarea de produse la pachet promoțional fără a exista produsul individual pentru compararea prețurilor, comercializarea produselor cu denumiri diferite la raft față de ceea ce este înscris pe etichetă, lipsa produselor promoționale înscrise pe unele ambalaje
 • Lipsa afișării sau afișarea într-o formă ilizibilă, echivocă a prețurilor
 • Lipsa afișării prețului pe unitatea de măsură
 • Lipsa afișare preț de vânzare (comunicat ANPC)