VIDEO Prefectul Gheorghiță Berbece: ”Ședințele consiliilor locale se pot desfășura prin mijloace de comunicare la distanță”

0
235

Măsurile pe care le-am adoptat în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, cele legate de posibilitatea ca ședințele și luarea hotărârilor să aibă loc prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, au fost extinse astăzi de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la nivelul tuturor Unităților Administrativ Teritoriale din întreaga țară prin intermediul unei adrese. Astfel, prezența consilierilor locali, în contextul prevederilor art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020, poate fi constatată prin orice mijloace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente și legale în funcție de specificul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

Tot Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației recomandă respectarea prevederilor art. 129 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ca, în funcție de specificul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local să poată fi modificat după cum urmează: “În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, şedinţele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului local cu majoritate simplă”. Solicit să acționeze cu celeritate și să pună în aplicare toate recomandările autorităților, să nu expună persoanele din comunitate la riscul de îmbolnăvire, în contextul pandemiei de COVID-19. (prefectul județului Vrancea, Gheorghiță Berbece)