Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași are nevoie de un administrator financiar pentru filiala deschisă la Focșani

0
392

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei vacante de administrator financiar (S) la Direcția general-administrativă pentru Filiala Focșani. Doritorii trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vârsta minimă 21 ani;
  • candidatul nu trebuie să aibă condamnări sau infracțiuni săvârșite în conformitate cu Legea nr. 22/1969;
  • competențe TIC și de comunicare electronică (MS Office, e-mail, Internet ) – care vor fi testate în cadrul probelor de concurs; nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 decembrie, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor – la Serviciul personal și dezvoltare profesională; 15 decembrie, ora 09.00: proba scrisă; data și ora probei practice și a interviului vor fi comunicate ulterior. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională, Direcţia Resurse Umane, Corpul J – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1, telefon 0232/201.319.