Trei posturi libere, scoase la concurs la DSP Vrancea

0
2011

Direcția de Sănătate Publică a Județului Vrancea organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
• 1 post asistent medical generalist, gradul principal la Colectivul Medicina Muncii;
• 1 post asistent medical debutant igienă și sănătate publică la Colectivul Infecții Nosocomiale și Boli Transmisibile Prioritare HIV, TBC, ITS;
• 0,5 post sociolog debutant la Colectivul Informare-Educare în Sănătate Publică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical principal: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr, 797/1997; minimum 5 ani vechime ca asistent medical; adeverință de asistent medical principal; certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

• asistent medical debutant: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă specialitatea igienă și sănătate publică sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997
sau
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă și certificat de specializare (igienă și sănătate publică) conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 613/2013 sau Ordinului Ministrului Sănătății nr. 942/2017; certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

• sociolog debutant: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul sociologie; vechime în specialitatea studiilor – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 august 2018, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 09 septembrie 2018, ora 10.00, proba scrisă;
  • 12 septembrie 2018, ora 10.00, proba interviu.