Subvenție de la stat pentru sprijinirea sistemelor centralizate de energie termică din Focșani și Panciu

0
221
743 milioane lei pentru Schema de ajutor de stat acordat operatorilor care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație. În acest sens, am semnat, alături de ministrul finanțelor publice, Florin Câțu, Ordinul prin care a fost modificată Schema de ajutor de stat care va fi aplicată de MLPDA până la 30 iunie 2021.
Bugetul aferent schemei este de 743 milioane lei care se va împărți din bugetele celor 46 unităţi administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat, la nivelul cărora au fost aprobate prin hotărâre de Consiliu Local, sume mai mici la facturarea energiei termice livrate populaţiei sau, după caz, pentru acoperirea pierderilor induse din prestarea serviciului public. Măsura nu scuteşte autorităţile administraţiei publice să întreprindă toate demersurile pentru modernizarea sistemului de termoficare. Cetăţenii trebuie să beneficieze de servicii publice de cea mai înaltă calitate, iar în cazul sistemelor de încălzire în sistem centralizat este nevoie de eficientizare.
Schema de ajutor de stat reglementează condiţiile de acordare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
– alocarea din bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei;
– alocarea de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif.
Schema de ajutor de stat conferă primăriilor posibilitatea să susţină un preţ suportabil pentru populaţie la energia termică, în vederea pregătirii pentru sezonul rece 2020-2021. 9Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației)
De sprijin financiar prin acest program beneficiază și două unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea:
– municipiul Focșani, cu un total de 13,5 milioane lei (7 milioane în acest an și 6,5 milioane în 2021);
– orașul Panciu, cu un total de 42.000 lei (câte 21.000 lei în 2020 și în 2021).