Strategia de dezvoltare a comunei Vârteșcoiu: investiții în infrastructură, sănătate, creșterea calității vieții în general

0
239

Consiliul Local a aprobat și Instituția Prefectului Județul Vrancea a validat Strategia de dezvoltare a comunei Vârteșcoiu pe perioada 2021-2027. Strategia a fost întocmită de angajații Primăriei Vârteșcoiu, sub coordonarea primarului Viorel Mîrza. Documentul a avut la bază rezultatele consultărilor cu cetățenii comunei. ”Noi am ținut cont de părerile cetățenilor și de necesitățile localității. Am întocmit chestionare și, în urma analizei răspunsurilor și consultării cetățenilor, colectivul primăriei a conturat Strategia de dezvoltare a comunei. Aceasta cuprinde prioritățile de investiții pe care noi, administrația locală, trebuie să le realizăm în următorii ani. În această perioadă lucrăm și la Registrul spațiilor verzi, document pe care sperăm să-l definitivăm cât mai repede posibil.”, ne-a declarat primarul comunei Vârteșcoiu, Viorel Mîrza. Iată care sunt prioritățile incluse în Strategia de dezvoltare a comunei Vârteșcoiu pe perioada 2021-2027:

 • Realizarea alimentării cu gaze naturale a comunei Vârteşcoiu, județul Vrancea
 • Construire și dotare adăpost pentru câinii comunitari
 • Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă de pe raza Comunei Vârteşcoiu.
 • Amenajarea albiilor pâraielor necadastrate în vederea prevenirii inundaţiilor de pe raza Comunei Vârteşcoiu.
 • Reabilitarea și modernizarea drumului comunal D C142 și străzi în interiorul comunei, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea
 • Realizarea unei pieţe agroalimentare şi pentru desfacerea strugurilor.
 • Electrificarea unor zone de pe teritoriul Comunei Vârteşcoiu.
 • Realizarea de locuinţe pentru tineri prin programele derulate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
 • Construire și dotare After School
 • Construire și dotare dispensar medical Vârteșcoiu, județul Vrancea
 • Construire și dotare dispensar medical Faraoanele, județul Vrancea
 • Modernizarea sistemului de iluminat public
 • Amenajare și dotare teren de sport în Comuna Vârteșcoiu
 • Achiziționare de teren in vederea lotizării pentru locuințe
 • Construire și dotare loc de joacă
 • Construire pod peste Râul Seaca


Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!