Sprijin guvernamental pentru irigarea terenurilor agricole

0
157

Ministerul Agriculturii pregătește acordarea unei scheme de minimis care să vină în sprijinul fermierilor români. Este vorba, în acest caz, de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federații de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, care aplică irigații pe baza contractelor multianuale/sezoniere încheiate cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau cu alți prestatori de acest tip de servicii. Valoarea totală a sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro pe durata celor trei exerciţii financiare, respectiv suma de 900.000 lei. ”În condițiile manifestării accentuate a fenomenului de secetă pedologică, care a afectat suprafețe semnificative de culturi și urmare informării Guvernului privind stadiul derulării campaniei de irigații 2016, s-a stabilit că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va efectua o evaluare a costurilor necesare pentru a încuraja irigarea, cel puțin în zonele în care aceasta este posibilă și va prezenta în ședința Guvernului un set de măsuri concrete. Astfel, s-a decis instituirea unei scheme multianuale de ajutor “de minimis” pentru organizațiile/federațiile utilizatorilor de apă, care aplică irigații pe suprafețe agricole din amenajări de irigații. Schema se aplică în toată țara, pe perioada 2017-2019”, se arată în proiectul de lege postat pe site-ul MADR pentru dezbatere publică. Schema are ca scop acordarea de ajutoare de minimis întreprinderilor unice, respectiv organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federații de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, care aplică irigații pe suprafețe agricole aflate în amenajări de irigații în campaniile de irigații 2017, 2018 și 2019, pentru compensarea costurilor cu serviciile prestate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii respectiv pentru energia electrică consumată și apa pentru irigații livrată până la stațiile de punere sub presiune ale beneficiarilor. Acordarea compensațiilor are la bază facturile reprezentând energia electrică și apa pentru irigații, emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau de către alți prestatori de acest tip de servicii, pe numele beneficiarilor, aferent campaniilor de irigații 2017, 2018 și 2019.
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federații de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, care aplică irigații pe baza contractelor multianuale/sezoniere încheiate cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau cu alți prestatori de acest tip de servicii. Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unui grant și nu depășește echivalentul în lei a sumei de 200.000 de euro/ beneficiar, pe durata celor trei exerciții financiare (adică aproximativ 900.000 de lei).
Pe parcursul perioadei de aplicare a schemei, sprijinul financiar se determină, se calculează și se acordă fiecărui beneficiar al schemei de ajutor de minimis, în tranșe sau o singură dată, până la concurența valorii totale de 900.000 lei, în funcţie de factura/facturile pentru energie electrică și apă pentru irigații emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii. Pentru a primi aceste ajutoare, producătorii agricoli trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative de eligibilitate:
– dețin facturi pentru contravaloarea energiei electrice, respectiv a apei pentru irigații, emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, prin filialele sale teritoriale, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii;
– fac dovada existenței unui cont cu destinație specială deschis la Trezoreria Statului, care va fi utilizat numai pentru plata facturilor emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii, precum și a unui Contract de mandat de debitare directă încheiat cu Trezoreria Statului;
-nu datorează dobânzi și penalități de întârziere la plată pentru neachitarea din culpa proprie a facturilor în termenul scadent al obligațiilor de plată emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii.