Ești student și vrei să începi o afacere?

0

Statul român a pregătit facilități fiscale pentru studenții care vor să înființeze o afacere. Astfel, din luna ianuarie 2017, studenții care vor să înființeze o afacere proprie vor fi scutiți de la plata taxelor pentru operațiunile de înregistrare și autorizare a unei PFA sau a unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și de la plata tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de aceste oficii. Pentru a beneficia de aceste facilități, studentul care obține calitatea de titular al PFA sau de titular al întreprinderii individuale va trebui să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) să urmeze cursurile unei instituții de învățământ superior acreditată în România;
b) să fie cel puțin în anul II de studiu și să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerințele programei de învățământ prevăzute de senatul instituției;
c) nu a împlinit vârsta de 30 de ani.