Și avocații sunt nemulțumiți de propunerile Guvernului de a le impune ”CASS în sistem real, neplafonat”

0
141

Baroul Bucureşti – organ profesional care grupează şi reprezintă interesele a peste 10.000 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei, constată cu regret, că după 2 săptămâni
de dialog şi mai multe memorii şi puncte de vedere transmise de Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Uniunea Profesiilor Liberale din România, informaţiile care vin din
zona guvernamentală confirmă ipoteza că Guvernul îşi menţine poziţia de a impune profesiile liberale cu CASS în sistem real, neplafonat. Impunerea unui CASS în sistem real, neplafonat, dublează sarcina fiscală a avocaţilor şi, practic, sancţionează performanţa în profesie, fără însă a oferi nimic suplimentar în sfera
contraprestaţiei sistemului de sănătate.

Informăm şi pe această cale, atât Guvernul cât şi opinia publică, despre decizia noastră fermă de a uza de toate demersurile şi remediile legale împotriva impunerii avocaţilor cu CASS în sistem real, neplafonat, neexcluzând ample acţiuni de protest şi chiar o grevă generală.

Baroul Bucureşti va apăra cu fermitate drepturile şi interesele avocaţilor şi îşi exprimă speranţa că raţiunea şi pragmatismul vor prevala în decizia Guvernului. (avocat Ion Dragne, Decanul Baroului Bucureşti)