Se fac înscrieri la Festivalul de Muzică Populară ”Comoara Vrancei”

0
435
Pe 25 iunie, la Năruja, se va desfășura Festivalul-concurs interjudețean de muzică populară ”Comoara Vrancei”. Manifestarea a ajuns la ediția cu numărul 39. ”𝖥𝖾𝗌𝗍𝗂𝗏𝖺𝗅𝗎𝗅 îș𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗎𝗇𝖾 𝗌𝗍𝗂𝗆𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾𝖺 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌̧𝗍𝗂𝗅𝗈𝗋 𝖺𝗆𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝗉ă𝗌𝗍𝗋𝖺𝗋𝖾𝖺 ș𝗂 𝗉𝗎𝗇𝖾𝗋𝖾𝖺 î𝗇 𝗏𝖺𝗅𝗈𝖺𝗋𝖾 𝖺 𝖼𝗋𝖾𝖺ț𝗂𝗂𝗅𝗈𝗋 𝗆𝗎𝗓𝗂𝖼𝖺𝗅𝖾 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾 𝖺𝗎𝗍𝖾𝗇𝗍𝗂𝖼𝖾, 𝖺 𝗉𝗈𝗋𝗍𝗎𝗅𝗎𝗂 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂ț𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅, 𝗉𝗋𝖾𝖼𝗎𝗆 ș𝗂 𝖽𝖾𝗌𝖼𝗈𝗉𝖾𝗋𝗂𝗋𝖾𝖺 ș𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗏𝖺𝗋𝖾𝖺 𝗍𝗂𝗇𝖾𝗋𝖾𝗅𝗈𝗋 𝗍𝖺𝗅𝖾𝗇𝗍𝖾.”, potrivit Centrului Cultural Vrancea.
Înscrierea la concurs se face până pe data de 16 iunie. Relații suplimentare despre înscriere, concurs și regulament, la sediul Centrului Cultural Vrancea din Focșani, strada Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, sau la numărul de telefon 0237-210213. Detalii, pe site-ul Centrului Cultural Vrancea. (foto: arhivă)