Se caută specialiști pentru Ariile Naționale Protejate

0
812

Pe data de 6 februarie, Agenția Națională pentru Arii Naționale Protejate organizează concurs pentru ocuparea a 59 de posturi în toată țara. La Serviciul Teritorial Vrancea sunt scoase la concurs două posturi. Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs, bibliografia, orele de desfășurare a concursului precum și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul instituției organizatoare și pe site-ul www. ananp.gov.ro.
Condiții specifice de participare pentru ocuparea posturilor vacante de consilier, grad IA:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: silvicultură sau geografie sau geologie sau știința mediului sau agronomie sau horticultură;
– cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Word, Excel, Power Point – nivel mediu;
– Vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.
Alte informații referitoare la organizarea concursului pot fi obținute la telefon 021/318.38.33.

Dosarele candidaților se depun până pe data de 18 ianuarie.