S-a prelungit perioada de înscriere la Școala Populară de Artă. La unele discipline se vor susține probe de aptitudini

0
301
𝖣𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝗍ă 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗎𝗅𝗎𝗂 𝗆𝖺𝗋𝖾 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 Ș𝐜𝐨𝐥𝐢𝐢 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐭ă, 𝐚𝐧𝐮𝐥 ș𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝗉𝖾𝗋𝗂𝗈𝖺𝖽𝖺 𝖽𝖾 î𝗇𝗌𝖼𝗋𝗂𝖾𝗋𝖾 𝖺 𝖿𝗈𝗌𝗍 𝗉𝗋𝖾𝗅𝗎𝗇𝗀𝗂𝗍ă 𝗉â𝗇ă 𝗉𝖾 𝖽𝖺𝗍𝖺 𝖽𝖾 𝟥 𝗌𝖾𝗉𝗍𝖾𝗆𝖻𝗋𝗂𝖾. ”𝖳𝗈𝗍𝗈𝖽𝖺𝗍ă, 𝗅𝗈𝖼𝗎𝗋𝗂𝗅𝖾 𝖿𝗂𝗂𝗇𝖽 𝗅𝗂𝗆𝗂𝗍𝖺𝗍𝖾, 𝗌𝗎𝗇𝗍𝖾𝗆 𝗇𝖾𝗏𝗈𝗂ț𝗂 𝖼𝖺 𝗅𝖺 𝗎𝗇𝖾𝗅𝖾 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗂𝗉𝗅𝗂𝗇𝖾 𝗌ă 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗓ă𝗆 𝗉𝗋𝗈𝖻𝖾 𝖽𝖾 𝖺𝗉𝗍𝗂𝗍𝗎𝖽𝗂𝗇𝗂, 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝖽𝖾𝗉𝖺𝗋𝗍𝖺𝗃𝖺𝗋𝖾, 𝗅𝖺 𝖽𝖺𝗍𝖾 𝗉𝖾 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝗅𝖾 𝗏𝗈𝗆 𝖺𝗇𝗎𝗇ț𝖺 𝗉𝖾 𝗉𝖺𝗀𝗂𝗇𝖺 𝗇𝗈𝖺𝗌𝗍𝗋ă 𝖽𝖾 𝖥𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄.”, au anunțat reprezentanții Centrului Cultural Vrancea.
De exemplu, pe data de 𝟵 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲, se va organiza 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱𝗶𝗻𝗶 pentru 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝘂.
Testarea constă în mai multe probe: recitarea unei poezii, la alegere, și a unei povestiri 9nu se acceptă ca aceasta să fie citită). Potrivit Centrului Cultural Vrancea, probele se vor desfășura în i𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗮𝗹𝗲𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝟭𝟬.𝟬𝟬-𝟭𝟯.𝟬𝟬 𝘀𝗮𝘂 𝟭𝟲.𝟬𝟬-𝟭𝟴.𝟬𝟬.