Program bogat la Zilele Simion Mehedinți

0
280

Asociația Personalului Didactic „Simion Mehedinți” Focșani – România vă invită, în săptămâna 28 octombrie – 3 noiembrie 2019, să participați la activitățile dedicate acțiunii ,,Zilele Simion Mehedinți”, ediția a XXIX-a. Conform tradiției, Zilele ,,Simion Mehedinți” se desfășoară timp de o săptămână, după cum urmează: luni-vineriactivități de promovare a vieții și operei savantului în școli și licee din Județul Vrancea; sâmbătă-duminicăsesiune de comunicări științifice (Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Focșani, sâmbătă 2 nov. începând cu ora 9,30) și pelerinaj la mormântul savantului, la Soveja, locul nașterii sale. Pentru a mări consistența și atractivitatea acțiunilor dedicate lui Simion Mehedinți, în ultimii ani am permanentizat colaborările Asociației cu Societatea de Geografie din România, cu Filiala S.G.R., cu Casa de Cultură ,,Tudor Vornicu” din Adjud, organizarea acțiunii anuale ,,Ziua Pământului”, cu Casa de Cultură ,,C. C. Giurescu” din Odobești. În felul acesta am conjugat eforturile pentru promovarea culturii vrâncene.

Ediția de anul acesta a Zilelor se dedică activității pedagogice desfășurate de savant. Toată lumea îl cunoaște pe Mehedinți ca ,,Întemeietorul geografiei române moderne”, dar puțini știu că adevărata sa vocație a fost cea de educator: 38 de ani de ,,profesură”; creatorul unei ilustre școli geografice; autor de manuale și cursuri universitare (1904-1948) – la îndemnul lui Spiru Haret -, dar mai ales primul pedagog de la noi, care propune auxiliare curriculare – caietul-atlas și nu în ultimul rând, legiuitor al școlii românești: Lege pentru eforiile școlare și Lege pentru școlile pregătitoare. Este primul legiuitor care propune mărirea duratei de școlarizare a învățământului primar, precum și învățământ gimnazial în mediul rural (școli pregătitoare). De-a lungul timpului, Mehedinți a militat pentru o școală activă, o școală cu caracter practic-aplicativ, o școală a muncii. Toate aceste idei pedagogice le-a expus și promovat în conferințe și comunicări și scrieri cum ar fi: Școala poporului; Către noua generație; Profesorul, temelia tuturor reformelor școlare; Metoda și metodica; Metoda geografică și științele naturale și sociale; Școala română și capitalul biologic al poporului român; Ce trebuie să cugete un educator?; Academia, instituție etnopedagogică – institutul, organizare internațională etc.

Lucrarea cea mai importantă, ,,piatra din vârful unghiului”, în ce privește gândirea pedagogică a lui Simion Mehedinți, este ,,Altă creștere. Școala muncii”, lucrare publicată în 1919 (două ediții succesive), după care au urmat 5 ediții antume (1921, 1922, 1939, 1940, 1941). Toate ideile noi care s-au adăugat în cei peste 20 de ani de la prima până la ultima ediție, au fost explicate în prefețele fiecărei ediții pe care a publicat-o. Având la bază filozofia muncii – munca a fost adevăratul noroc al omului –, pedagogia sa lansează multe idei-ancorăm, unele fiind valabile și astăzi: școala muncii, formarea caracterului, cunoașterea creierului, cunoașterea elevului, autonomia învățământului, descentralizarea învățământului etc.

Tot la această ediție vom lansa și lucrarea ,,S. MehedințiCaiete”, vol. IV.  Evenimentul se desfășoară cu sprijinul și colaborarea mediului academic român, a SGR, a Filialei SGR Vrancea, a CCD Focșani, a Fundației ,,S. Mehedinți-Miorița”, Școlii și Bisericii din Soveja. Vă așteptăm la Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” din Focșani să (re-)descoperim împreună opere și momente din viața lui Simion Mehedinți, ,,Spiritul tutelar al Vrancei” și nu numai. Intrarea este liberă! (conf. dr. Costică Neagu)