Primăriile, invitate să ia bani cu împrumut de la Finanțe pentru finanțarea proiectelor europene

0
620

Primăriile din Vrancea pot solicita Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400 de milioane de lei.

“Împrumuturile se acordă pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de maximum 5 milioane euro pe proiect, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora, pentru care au fost încheiate acte adiţionale cu termen de finalizare până cel târziu la data de 30 iunie 2016, în următoarele condiţii: a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
 b) perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, a împrumutului, numai în cazul în care nu prezintă obligaţii de plată restante, respectiv rate şi dobânzi; c) limita de îndatorare: exceptat; d) la data depunerii documentaţiei de împrumut să nu aibă obligaţii de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului”, potrivit Administrației Finanțelor Publice Vrancea.

Aceste împrumuturi se pot întoarce însă și împotriva comunității în condițiile în care termenele nu sunt respectate.

„În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de plată prevăzute în convenţiile de împrumut, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii”, anunță Administrației Finanțelor Publice Vrancea.