Primăria Adjud – Drept la replică

0
275
  1. În acest moment, în municipiul Adjud se construiește o nouă grădiniță, Grădinița nr. 2, cu 4 săli de grupă, proiect realizat în urma unui parteneriat încheiat între Ministerul Educației Naționale și Primăria Municipiului Adjud. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, proprietatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, nr. apelului de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni.

Pe raza Municipiului Adjud există un număr de 4 grădinițe, cărora li se adaugă alte 3 unități de învățământ preșcolar în localitățile aparținătoare. Este adevărat, doar una dintre aceste 7 grădinițe oferă părinților posibilitatea de a-și lăsa copiii în grija unei educatoare pe aproape toată durata zilei însă unitatea nu funcționează la capacitatea maximă. Când se fac astfel de evaluări nedocumentate ale capacității unităților de învățământ din Adjud, recomandăm să se țină cont și de rata din ce în ce mai scăzută a natalității la nivel național. Numărul copiilor care frecventează unitățile de învățământ preșcolar din Adjud este în descreștere și fluctuează de la an la an în fiecare unitate, observându-se o creștere constantă a înscrierilor în cadrul grădinițelor reabilitate și modernizate

  1. Clădirea Corp C2 – Clădire spații de cazare propusă în respectiva petiție spre renovare și transformare în grădiniță cu program normal se află în proprietatea unității de învățământ Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș” din Adjud și este una dintre cele 7 clădiri ale unității incluse în proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Balș” din Adjud pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții”, cod SMIS 124215. Proiectul este finanțabil în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/10/10.7/7regiuni din fonduri europene nerambursabile.

Lucrările de construcții și instalații ce se vor efectua în cazul Corpului C2 sunt următoarele: consolidare și reabilitare elemente structurale și nestructurale, refacere integrală a șarpantei și a învelitorii, modernizare spațiilor de cazare prin recompartimentare, reabilitare termică a anvelopei, refacere finisaje exterioare și interioare, inclusiv înlocuire tâmplărie, refacere instalații sanitare și electrice, asigurare apă caldă la grupuri sanitare și dușuri prin dotarea cu solare montate pe acoperiș, dotarea camerelor cu mobilier. Modificări similare vor suferi și clădirile Corp C5  – Spații de cazare, Corp C1 – Clădire spații de educație și învățământ. Corpul C6 – magazie metalică va fi desființat iar Corpul C8 va fi dotat cu o centrală termică nouă, echipată cu 1-2 cazane murale. Corpurile C3-4 – Spații de ateliere, vor fi dotate, tot cu fonduri europene nerambursabile, cu echipamente caracteristice specialităților unității de învățământ. Valoarea totală a proiectului depus la ADRSE este de 15.159.374lei, din care 2.518.873lei sunt doar dotări. Contribuția proprie a Primăriei Municipiului Adjud este de 2%. Momentan, proiectul a trecut de evaluarea CAE (Control Administrativ Eligibilitate) și ETF (Etapa Tehnică și Financiară) efectuată de către reprezentanții ADRSE și se află în faza de precontractare în vederea semnării contractului de finanțare. În această lună, proiectul va fi transmis Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Salutăm implicarea activă în viața comunității a tuturor adjudenilor lideri de opinie, a liderilor politici de la nivel local și a reprezentanților societății civile în general îndeosebi prin inițierea de petiții, însă îi informăm pe adjudeni că au oricând la dispoziție instrumentul petiționării online, în rubrica Contact/Petiții prezentă pe siteul oficial al instituției – adjud.ro. (Primăria Adjud)