Precizările Centrului Militar Zonal Vrancea referitoare la exercițiul de mobilizare a rezerviștilor din luna octombrie

0
462
În perioada 02-07 octombrie 2023, în județul Vrancea se va desfășura ”Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare – „MOBEX VN-VS-23”, ocazie cu care, colonelul ȘERBAN Neculai, comandantul Centrului militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I” vă face cunoscut următoarele:
Activitățile care se vor desfășura în această perioadă sunt activități standard de instruire și reprezintă o sarcină importantă a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale și nu sunt influențate în niciun fel de situația de securitate din proximitatea României.
Exercițiul este organizat în baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării și în cadrul acestuia sunt verificate și antrenate anumite structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne de pe teritoriul județului Vrancea, o parte dintre autoritățile publice locale, instituțiile publice și organele de specialitate aflate în subordinea/coordonarea și/sau autoritatea ministerelor de resort care au stabilite sarcini la mobilizare.
Acest tip de exercițiu se planifică și se organizează pe timp de pace, în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003, Legii 446/2006 și ale Legii nr. 355/2009, în scopul verificării modului de realizare a completării cu resurse umane și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, a stabilirii coeziunii acționale între personalul militar activ și rezerviștii din rezerva operațională, precum și în scopul reantrenării rezerviștilor, prin derularea unor activități militare de instruire specifice fiecărei structuri. La acest exercițiu vor fi chemați, doar cetățenii care au satisfăcut serviciul militar și care dețin grad militar în rezervă și nu vor fi chemați cetățenii încorporabili, care nu au satisfăcut stagiul militar, cu mențiunea că, în conformitate cu art. 86 alin. (4) din Legea 80/1995, cadrele militare în rezervă au obligații militare până la împlinirea vârstei de 63 ani, iar în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (1) din Legea 446/2006, soldații și gradații în rezervă au obligații militare până la împlinirea vârstei de 55 ani.
Readucem aminte faptul că în conformitate cu prevederile cuprinse la art. 67 alin. (2) din Legea nr. 446/2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de mobilizare, la solicitarea structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, iar chemarea acestora la exercițiile și antrenamentele de mobilizare, se face pe baza ordinelor de chemare, cu decontarea cheltuielilor de transport, așa cum este prevăzut la art. 26 din Legea 355/2009. Decontarea cheltuielilor de transport se face doar pentru rezerviștii care au domiciliul în afara municipiului Focșani și pentru care este necesar ca aceștia să prezinte legitimaţia de călătorie care să cuprindă denumirea transportatorului, prețul și data când s-a efectuat călătoria, iar în cazul deplasării cu mijloace auto personale, rezerviștii trebuie să prezinte bonul fiscal eliberat de stația de alimentare cu carburanți. De asemenea, precizăm că angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor care au calitatea de salariați, la aceste structuri, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, pentru ziua alocată participării la exercițiu, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar, conform prevederilor cuprinse la art. 75 din Legea 446/2006, adeverință care va fi ridicată de la sediul unității/structurii la care se face chemarea/prezentarea.
Totodată precizăm, că în baza prevederilor art. 80 alin. (1) lit. a) din Legea 446/2006, refuzul de a primi ordinul de chemare, constituie contravenție și se sancționează conform prevederile art. 81 alin. (1) lit. d) din același act legislativ, cu amendă de la 8 puncte la 16 puncte. Conform prevederilor art. 80 alin. (1) lit. h) din Legea 446/2006, neprezentarea rezerviștilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, constituie, de asemenea, contravenție care se sancționează cu amendă de la 2 puncte la 6 puncte, conform prevederile art. 81 alin. (1) lit. b) din lege, cu precizarea că, valoarea unui punct este de 20% din valoarea salariului minim brut pe economie (salariul minim brut pe economie garantat în țară în anul 2023 este în cuantum de 3000 lei).
Având în vedere cele precizate mai sus, pe această cale, transmitem cetățenilor județului Vrancea că nu sunt motive de îngrijorare, iar rezerviștilor faptul că sunt așteptați cu toată disponibilitatea instituțională la sediul unităților militare în care sunt încadrați, cu mențiunea că anumite unități vor executa un program de instruire în limita a 8-10 ore, o singură zi, ceea ce va constitui un bun prilej de revedere cu foștii camarazi și de reamintire a deprinderilor specifice acestui domeniu de activitate, care se va organiza și desfășura cu respectarea legislației în vigoare. Comandantul Centrului militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I” face aceste precizări, anticipativ, cu intenția clarificării unor aspecte legate de aplicarea legislației incidente, referitoare la desfășurarea acestor activități, neclarități care ar putea genera neparticiparea rezerviștilor la exercițiu, tocmai, în scopul de a preîntâmpina aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege de către instituția noastră. (comunicat Centrul Militar Zonal Vrancea ”Regele Carol I”)