Posturi libere la Primăria Adjud

0
865
Primăria Municipiului Adjud a anunțat organizarea unor concursuri pentru ocuparea a 5 posturi vacante. Doritorii își pot depune dosarele pentru concurs la sediul Primăriei Adjud, din strada Stadionului Nr. 2. Iată care sunt cele 5 posturi pentru care se organizează concurs:
inspector clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Asociații de Proprietari, Învățământ și relația cu ONG-ri/Birou Patrimoniu/Direcția de Urbanism și Patrimoniu. Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de studiu științe sociale (domeniul fundamental), științe administrative (domeniul de licență); Nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Detalii, pe site-ul Primăriei Adjud.
inspector clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Patrimoniu/Birou Patrimoniu /Direcția de Urbanism și Patrimoniu. Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de studiu: științe sociale (domeniul fundamental), științe economice (ramura de știință);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an. Detalii, pe site-ul Primăriei Adjud.
inspector clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilități Publice/Birou Patrimoniu/Direcția de Urbanism și Patrimoniu. Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de studiu: știinţe inginereşti (domeniul fundamental) – inginerie civilă (ramura de ştiinţă) – inginerie mecanică sau inginerie industrială (domeniul de studii);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani. Detalii, pe site-ul Primăriei Adjud.
referent clasa III, grad profesional superior, la Compartimentul Buget, Financiar- Contabil și Salarizare/Direcția Economică. Condiţiile specifice de participare la concurs:
-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani. Detalii, pe site-ul Primăriei Adjud.
referent clasa III, grad profesional superior, la Compartimentul Persoane Fizice/Serviciul Impozite și Taxe Locale – Persoane Fizice/Direcția Economică. Condiţiile specifice de participare la concurs:
-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani. Detalii, pe site-ul Primăriei Adjud.
Candidații pentru posturile de inspector trebuie să-și depună dosarele de candidat până pe data de 8 februarie. Proba scrisă în aceste cazuri va fi pe 20 februarie. Candidații pentru posturile de referent au ca termen limită pentru înscrierea la concurs data de 13 februarie. Proba scrisă în aceste cazuri este programată pe data de 13 februarie.