Post vacant la ARR Vrancea

0
1416

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, gradul II (S), în cadrul Agenției Teritoriale Vrancea. Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:

  • studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, precum și o experiență profesională de cel puțin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate;
  • studii superioare dovedite cu diplomă de licență în cazul polițistului rutier în grad de ofițer minimum 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General al Poliției Române;
  • permis de conducere categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar:
  • cunoștințe operare calculator: MS Office: Windows Word, Excel, Power Point.

Candidații se pot înscrie până pe data de 29 august, iar concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1;
  • 11 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.