Plătitorii de impozit pe profit, încă trei zile să se achite de obligații

0
302

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, au obligaţia că până la 25 martie 2016 să achite impozitul pe profit datorat pentru anul 2015.

 De asemenea, tot până la aceeaşi dată, persoanele fizice organizate ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit au obligaţia efectuării de plăţi anticipate aferente trimestrului I 2016 în contul impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale.

„Menţionăm că neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată generează dobânzi şi penalităţi de întârziere. Nivelul dobânzii este de 0,02%, iar cel al penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere”, arată Administrația Finanțelor Vrancea.