Planuri urbanistice generale din 18 localități vrâncene, finanțate de Ministerul Lucrărilor Publice

0
255

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a aprobat contractele de finanţare pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU), în conformitate cu HG 525/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile bugetare pe anul 2020, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării PUG-urilor şi a RLU sunt de 20.000.000 lei, dintre care sume reţinute în valoare de 2.000.000 lei.

MLPDA a primit cereri pentru finanţare de la 39 de consilii judeţene, pentru 957 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) care au achiziţionat servicii de elaborare a documentaţiilor PUG, în diferite stadii (lucrări noi şi lucrări în continuare), sumele solicitate totalizând 65.109.938,29 lei. MLPDA a întocmit un punctaj în baza unor criterii, pentru fiecare criteriu fiind acordat un punct. În raport cu suma alocată (de 18.000.000 lei) şi cu numărul total de puncte (3.073 lei), a fost stabilită valoarea pentru fiecare punct (5.857,47 lei). În funcţie de numărul de puncte obţinut de fiecare UAT în urma analizei, a fost alocată, proporţional, suma aferentă. În cazul a 121 UAT-uri, suma obţinută pe baza punctajului depăşeşte valoarea solicitată de către consiliul judeţean pentru respectivul UAT, iar diferenţa rezultată, în cuantum de 915.548,41 lei, este redistribuită în mod egal către celelalte 836 UAT-uri care au solicitat o valoare mai mare decât suma rezultată conform punctajului. 18 localități din județul Vrancea, 17 comune și Odobești, primesc bani pentru PUG-uri. Este vorba despre peste 300.000 lei. Cele 17 comune beneficiare din Vrancea sunt: Bîrsești, Cotești, Dumbrăveni, Golești, Jariștea, Milcovul, Movilița, Nereju, Nistorești, Poiana Cristei, Popești, Suraia, Tâmboești, Vîrteșcoiu, Vidra, Vintileasca, Vizantea-Livezi.

Pe lângă solicitările transmise de către consiliile judeţene, prin adresa nr. 2457/10.04.2020, înregistrată la MLPDA cu nr. 58.082/16.04.2020, Ministerul Culturii a solicitat sprijin din cadrul Programului pentru finanţarea elaborării Planului urbanistic general pentru comuna Roşia Montană, din judeţul Alba, pentru a susţine procesul de înscriere a Peisajului Cultural Minier din respectivul UAT în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Procedura de înscriere a fost deja iniţiată, iar deţinerea unei documentaţii PUG actualizate este o condiţie esenţială pentru acceptarea demersului. Comuna Roşia Montană se află în lista UAT-urilor pentru care se solicită finanţare şi din adresa trimisă către MLPDA de CJ Alba. (sursa: MLPDA)