Nereguli descoperite de ANFP la Primăria Panciu

0
782
În luna mai 2021, Corpul de control al Agenţiei a desfăşurat un control care a vizat verificarea modalităţii de stabilire a funcțiilor publice și de gestionare a resurselor umane, la nivelul primăriei. ANFP a constatat:
– pentru 21 de funcţii contractuale, peste 50% dintre atribuţii presupun activităţi de exercitare a prerogativelor de putere publică;
– nereguli privind fişa de post corespunzătoare unei funcţii publice ocupate şi inexistenţa acestora pentru funcţiile publice vacante;
– nerespectarea condiţiilor de studii la ocuparea funcţiei publice de Șef al Biroului Impozite și Taxe Locale.
ANFP a dispus:
1.analizarea oportunităţii, la nivelul ANFP, de sesizare a instanței de contencios administrativ competente în vederea:
– transformării celor 21 funcții de natură contractuală în funcții publice;
– anulării concursului de recrutare organizat în data de 05.03.2015 (proba scrisă);
– sesizării Agenţiei Naţionale de Integritate pentru a dispune potrivit competențelor într-un posibil caz de incompatibilitate.
2.întocmirea și aprobarea fișelor de post pentru toate funcțiile publice vacante. (sursa: ANFP)