Multe posturi libere la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani

0
300
?????????????

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:                 – inspector de specialitate, gradul I, la Biroul control edilitar – dezinsecţie -dezinfecţie – deratizare;                                                                                                                          – şofer I – studii medii la Serviciul mecanizare (4 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate, gradul I, la Biroul control edilitar – dezinsecţie -dezinfecţie – deratizare:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • cunoştinţe de operare PC.
 • şofer I – studii medii la Serviciul mecanizare (4 posturi):
  • studii – medii/generale;
  • perfecţionări (specializări) – permis conducere categoria B, C, CE valabil, atestat transport marfă cu valabilitate de cel puţin 2 ani;
  • aviz medical pentru siguranţa circulaţiei cu valabilitate cel puţin 6 luni;
  • aviz psihologic privind siguranţa circulaţiei cu valabilitate cel puţin 6 luni;
  • vechime în specialitate – minimum 6 ani şi 6 Suni în activitatea de conducător auto profesionist pe autovehicule cu masă totală autorizată mai mare de 3,5 tone.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 septembrie 2018, ora 13.30 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • inspector de specialitate I:
  • 01 octombrie 2018, ora 08.00: proba practică;
  • 09 octombrie 2018, ora 08.00: proba interviu.
 • şofer I:
  • 01 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 09 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

De asemenea, DDSP Focșani organizează concurs și pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:

• muncitor calificat IV – floricultor la Serviciul spaţii verzi – Producerea materialului dendrofloricol – seră – pepinieră Mândreşti – 1 post.
• muncitor calificat IV – fochist la Serviciul spaţii verzi – Producerea materialului dendrofloricol – seră – pepinieră Mândreşti – 1 post.
• muncitor calificat IV – floricultor la Serviciul spaţii verzi – Compartiment întreţinere spaţii verzi – parcuri – grădini publice – 4 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• muncitor calificat IV – floricultor la Serviciul spaţii verzi – Producerea materialului dendrofloricol – seră – pepinieră Mândreşti – 1 post.
Condiţiile specifice necesare în vederea parlicipării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire de specialitate – şcoală profesională/studii medii;
perfecţionări (specializări) – curs de calificare horticultură/floricultură/agricultură.

• muncitor calificat IV – fochist la Serviciul spaţii verzi – Producerea materialului dendrofloricol – seră – pepinieră Mândreşti – 1 post.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire de specialitate – şcoală profesională/studii medii,
perfecţionări (specializări) – curs de calificare fochist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 octombrie 2018, ora 08.00: proba practică;
 • 10 octombrie 2018, ora 08.00: proba interviu.