Ministerul Mediului și primarii de comune, acord pentru împădurirea terenurilor degradate

0
533
În primăvara acestui an, în cadrul Lunii Pădurii, vom demara cea mai amplă campanie de împădurire pe care a avut-o vreodată România!
Programul de împădurire pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor îl propune pentru primăvara anului 2020 – Campania Națională de Împădurire – și modalitățile prin care ACoR poate susține acest proiect prin care se dorește creșterea suprafețelor de pădure la nivel național au reprezentat principalele teme ale întâlnirii pe care am avut-o cu delegația formată din primari de comune, membri ai Asociației Comunelor din România (ACoR). Una din modalitățile de creștere a suprafețelor ocupate cu păduri o reprezintă împădurirea terenurilor degradate în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic și a îmbunătățirii condițiilor de mediu. Salut deschiderea și susținerea reprezentanților ACoR, care au fost de acord ca unitățile administrative teritoriale (UAT) să identifice cât mai repede terenurile degradate și alte suprafețe de teren în vederea începerii campaniei de împădurire.
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de împădurire a terenurilor degradate, finanţează de la bugetul de stat şi prin Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică întocmirea documentaţiilor tehnico-economice, lucrările de împădurire şi întreţinere a terenurilor degradate, precum şi paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv. Documentaţiile tehnico-economice şi lucrările necesare pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, constituite în perimetre de ameliorare, se execută de unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Proprietarii (UAT, asociaţii, persoane fizice etc.) care au terenuri în perimetrul de ameliorare îşi păstrează dreptul de proprietate, atât în timpul, cât şi după efectuarea lucrărilor prevăzute în documentaţiile tehnico-economice legal aprobate. (Costel Alexe, ministrul Mediului)