Mera: iconostas și scaun arhieresc, expertizate pentru clasare

0
1056

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea continuă campania de identificare a bunurilor culturale susceptibile de clasare. În acest sens, în data de 13 decembrie 2019, consilierii Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, însoțiți de doamna Mirea Mădălina, expert în bunuri cu semnificație artistică (artă decorativă și aplicată, icoane și obiecte de cult din sec. XVII-XIX), s-au deplasat la biserica „Sfinții Împărați” a fostei mănăstiri Mera, în vederea documentării pentru efectuarea expertizei iconostasului bisericii și a vechiului scaun arhieresc din biserică, cu scopul de a le propune spre clasare în patrimoniul cultural național mobil. Cel mai valoros bun cultural identificat – iconostasul – care datează din sec. al XVII-lea, din vremea construirii bisericii – este sculptat în lemn de tei și apare sub forma unei arhitecturi bogat decorate cu ornamente vegetale, geometrice şi zoomorfe, la care se adaugă colonete şi medalioane pe care se înfăşoară vrejuri de frunze şi flori, motive zoomorfe. Aceeaşi bogăţie de ornamente vegetale încadrează ramele şi medalioanele pictate ale icoanelor. Din decoraţia pictată a iconostasului se remarcă, de la dreapta la stânga, succesiunea icoanelor împărăteşti: Icoana Hramului Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, Icoana Maicii Domnului, Icoana Mântuitorului Isus Hristos, Icoana Sf. Ierarh Nicolae. În registrul superior icoanele existente ale catapetesmei se desfăşoară în medalioane pictate dispuse pe trei rânduri în următoarea succesiune: icoane în medalioane ce înfăţişează Praznicile Împărăteşti, icoane în medalioane ce înfăţişează Sfinţii  Apostoli, icoane în medalioane ce înfăţişează Sfinţii Prooroci.

Uşile împărăteşti şi uşile diaconeşti ale iconostasului sunt bogat ornamentate cu aceleaşi motive vegetale. În ansamblul său, Iconostasul rămâne o piesă deosebit de valoroasă, ce îmbogăţeşte decoraţia artistică a interiorului bisericii monument istoric. Scaunul arhieresc este sculptat în lemn, cu o arhitectură bogat decorată cu motive ornamentale vegetale (frunze, flori), motive ornamentale geometrice, cu o datare din sec. al XVII-lea. Ansamblul Fostei Mănăstiri Mera, monument istoric cod LMI VN-II-a-A-06519, situat în comuna Mera, se individualizează ca fiind unul din cele mai importante monumente istorice şi de arhitectură din judeţul Vrancea, ctitorie voievodală fortificată a familiei Cantemir. (Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea)