Inspectorii ITM au determinat angajatorii să le facă forme de muncă salariaților care lucrau „la negru”

0
588

Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea a desfasurat în perioada 31 august – 2 septembrie 2016 Campania naţională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care au ca obiect de activitate servicii de alimentație publică ( restaurante, baruri, cafenele, cluburi de noapte etc.) Acțiunile de control s-au desfășurat atât pe timpul zilei cât și în intervalul alocat muncii de noapte .

Obiectivul principal ale campaniei de control s-a axat pe identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare, luarea măsurilor ce se impun pentru determinarea acestora să încheie contracte individuale de muncă, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor privind necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă  și diminuarea consecințelor sociale și economice negative ce derivă din eludarea prevederilor legale menționate .

Inspectorii de muncă angrenați în desfășurarea acestei campanii au efectuat 19 acțiuni de control în urma cărora au fost constatate 49 de neconformități față de prevederile legale aplicându-se 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 64000 lei. Pentru toate neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri obligatorii de intrare în legalitate cu termene stricte de realizare, măsuri ce vor fi verificate cu ocazia controalelor viitoare .

Totodată au fost identificate 5 persoane care desfășurau activitate fără a avea forme legale de angajare, pentru care s-a dispus măsura întocmirii și înregistrării contractelor individuale de muncă. Reamintim că acceptarea de către o persoană de a presta muncă, în beneficiul unui angajator, fără încheierea  (semnarea) unui contract individual de muncă este contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei .

Înspectorii de muncă informează pe această cale că împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei .

Inspector șef, Botezatu Eliza