Guvernul deblochează fonduri pentru fermieri

0
61
Guvernul a aprobat fondurile necesare pentru efectuarea de plăți pentru ajutoare în agricultură în valoare de peste 300 milioane de euro, destinate sectorului zootehnic. De aceste operațiuni se vor ocupa Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Este vorba de plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, și de stabilirea cuantumului acestora pentru plățile aferente anului 2015.
Ajutoarele naționale tranzitorii pentru speciile bovine și ovine/caprine, care se acordă pentru anul de plată 2015, au un plafon de 203,15 milioane de euro, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016. Suma se distribuie astfel:
– 27,78 milioane de euro pentru schema decuplată de producție în sectorul lapte, specia bovine;
– 116,77 milioane de euro pentru schema decuplată de producție în sectorul carne, specia bovine;
– 58,59 milioane de euro pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.
Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se acordă  fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013. De asemenea, Guvernul a aprobat plafonul maxim de 113,35 milioane de euro, care se acordă pentru anul de plată 2015,
pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de animale din speciile bovine, ovine, caprine, viermi de mătase. Suma se repartizează astfel:
– 1,33 milioane de euro pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte;
– 24,5 milioane de euro pentru speciile ovine/caprine;
– 10,5 milioane de euro pentru specia bovine, categoria taurine din rase și metișii acestora;
– 76,99 milioane de euro pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;
– 27.000 de euro pentru specia viermi de mătase.
Plățile pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015.