Fiscul publică din nou lista neagră a datornicilor la stat

0
344

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea  anunță că pe pagina proprie de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Fiscul se va publica lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale.  Listele vor fi publicate separat pentru debitori – persoane juridice, si debitori – persoane fizice.

Obligaţiile fiscale restante sunt cele existente la 30 iunie2016 si neachitate până la data publicării listei (29 iulie 2016).

Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante, al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

  1. 000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil ;
  2. 000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
  3. 000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fisca restante si din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercita profesii libere;
  4. 500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).”

În vederea evitării publicării invităm contribuabilii care înregistrează obligaţii restante să le achite.

„Reamintim ca organul fiscal a comunicat notificări cu privire la obligaţiile fiscale restante. In cazul in care exista neconcordante intre evidenta debitorilor şi sumele cuprinse in notificări, debitorii au dreptul sa se prezinte la organul fiscal central, in termen de 5 zile de la data comunicării notificării, in vederea punerii de acord asupra acestora. In caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publica aşa cum au fost mentionate in notificare sau cele ramase nestinse din acestea la data publicarii, dupa caz”, anunță Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea.