Fiscul a strâns în ianuarie 10 milioane de lei din amenzi, confiscări şi diferenţe de impozite

0
187

Un procent semnificativ din sumele colectate în ianuarie 2016 la bugetul general consolidat de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea îl reprezintă diferenţele de impozite, taxe si contribuţii, accesoriile, amenzile contravenţionale şi confiscările operate de structura de Inspecţie fiscală. Practic, din fiecare 100 de lei care au mers la buget în prima lună a anului, 12 lei au venit ca urmare a unei acţiuni de control, potrivit cifrelor anunţate marţi de AJFP Vrancea.
În ianuarie, ANAF a colectat la bugetul general consolidat venituri în valoare de 76,41 milioane lei în următoarea structură:
– buget de stat – 36,81 milioane lei;
– buget asigurări sociale de stat – 25,86 milioane lei;
– buget fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate -12,75 milioane lei;
– buget asigurări pentru şomaj – 0,99 milioane lei;
TVA-ul colectat în ianuarie a fost de 15,67 milioane lei, în timp ce TVA-ul aprobat la rambursare a fost în sumă de 6,79 milioane lei din care s-a restituit efectiv în contul agenţilor economici suma de 1,73 milioane lei, iar 5,06 milioane lei a fost compensată cu obligaţii la bugetul general consolidat.
Suma atrasă la bugetul general consolidat de către Inspecţia Fiscală ca urmare celor 55 verificări efectuate a fost de 10,75 milioane lei în următoarea componenţă:
– diferenţe de impozite, taxe si contribuţii –9,63 milioane lei;
– accesorii –1 milioane lei;
– amenzi contravenţionale – 0,05 milioane lei;
– confiscări – 0,07 milioane lei.
Inspectorii au dat 28 amenzi contravenţionale pentru:
– reţinerea şi nevărsarea în totalitate a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă;
– declararea în mod eronat la organul fiscal teritorial a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului general consolidat;
– nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte ori incomplete.
– nerespectarea prevederilor M.F.P. referitoare la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, respectiv pentru neefectuarea inventarierii;
– prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate;
În ianuarie au fost instituite 5 măsuri asiguratorii în valoare de 2,21 milioane lei atunci când s-a considerat că există pericolul ca agentul economic să se sustragă de la plată îngreunând în mod considerabil colectarea şi au fost formulate 3 sesizări penale pentru infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu total de 4,48 milioane lei.
Sursa: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea