Elevii vrânceni sunt invitați să ofere feedback profesorilor de la clasă

0
223

Consiliul Județean al Elevilor Vrancea îndeamnă elevii să ofere feedback profesorilor de la clasă! Deși elevii au câștigat dreptul de a oferi feedback semestrial anonim profesorilor lor, acest lucru s-a întâmplat foarte rar în unitățile de învățământ. La începutul lunii iunie, ministrul Educației a semnat ordinul pentru aprobarea metodologiei de acordare a feedbackului semestrial, menită să faciliteze dialoguri reale în sălile de la clasă, cu privire la calitatea actului educațional, așa cum este el perceput de elevi. După încheierea situației școlare, profesorii diriginți vor notifica elevii cu privire la perioada în care vor oferi feedback. Ulterior, beneficiarii direcți ai educației vor completa un formular anonim (în format fizic sau online), care va cuprinde itemi referitori la încurajarea, de către profesor, a participării elevilor la oră, utilizarea tehnologiei digitale în cadrul orelor de curs, ritmul de parcurge al materiei și atmosfera generală din cadrul unei ore. Răspunsurile elevilor vor fi ponderate în funcție de participarea lor la ore, iar rezultatele vor fi prezentate într-un raport general pe clasă, dar și într-o dezbatere între elevi și profesorii lor, la începutul semestrului următor, prin care se vor identifica soluții pentru rezolvarea problemelor semnalate în fișele de feedback.

Pe această cale, invităm elevii din clasele V-XII/XIII să adreseze profesorului diriginte întrebări cu privire la momentul în care se va acorda feedback cadrelor didactice de la clasă, și să ni se alăture în creionarea unui sistem de învățământ cu adevărat centrat pe elev și pe nevoile acestuia. În plus, Consiliul Județean al Elevilor Vrancea invită toți elevii vrânceni să urmărească paginile de social-media, unde vom posta curând un formular anonim și deschis pentru toți, unde veți putea semnala orice încălcare sau curiozitate despre noul mod de acordare a feedback-ului în școli. „După atâția ani, mă simt onorată să îndemn elevii la feedback, care, de data aceasta este parte a unui proces oficial, parte a unei metodologii aprobate de MEN. Cred că este un prim-pas către schimbarea mentalității din învățământul românesc. Feedback-ul nu are rolul de a jgni pe nimeni, nu atacăm și nu are relevanță asupra salariilor. Ci este menit să rezolve lacunele profesorilor, cât și ale elevilor. Am avut ocazia de a cunoaște mulți profesori care se întrebau de ce nu sunt elevii motivați să învețe la materia lor. Așadar, cred că prin această metodologie de acordare a feedback-ului putem descoperi cele mai productive metode pentru toți actorii implicați în proces și pentru îmbunătățirea semnificativă a calității actului educațional. Este momentul să realizăm că o dezbatere și o comunicare bună, va fi în orice domeniu rezolvarea tuturor problemelor.”, a declarat Sînziana Georgescu, președintele Consiliului Județean al Elevilor Vrancea. (comunicat CJE Vrancea)